پایگاه خبری صدای مردم دیر

پایگاه خبری صدای مردم دیر

کسب دو مدال برنز پارا وزنه برداری قهرمانی کشور توسط ستار اسیری

  • ۲۳۵
کسب دو مدال برنز پارا وزنه برداری قهرمانی کشور توسط ستار اسیری

جوان سیرافی، توانست توانست دو مدال برنز انفرادی و در مجموع مدال برنز دسته ۸۰ را در رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی کشور به خود اختصاص دهد.

نظرات خوانندگان