پایگاه خبری صدای مردم دیر

پایگاه خبری صدای مردم دیر

مجوز تاسیس شهرداری «بندر شیرینو» صادر شد

  • ۴۸
مجوز تاسیس شهرداری «بندر شیرینو» صادر شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: مجوز تاسیس شهرداری در شهر شیرینو توسط وزیر کشور صادر شد. 

نظرات خوانندگان