پایگاه خبری صدای مردم دیر

پایگاه خبری صدای مردم دیر

پتروشیمی سبلان با دانش بومی به ظرفیت تولید ۱۰۰ درصدی خود رسید

  • ۱۵۴
پتروشیمی سبلان با دانش بومی به ظرفیت تولید ۱۰۰ درصدی خود رسید

بابازاده، مدیرعامل هلدینگ پتروفرهنگ افزود: متخصصان این شرکت با تکیه بر توان و دانش بومی و با به کارگیری این کاتالیست سنتز متانول تولید داخل به این مهم دست یافتند که در روزهای گذشته تولید شرکت پتروشیمی سبلان به ۱۰۰ درصد ظرفیت خود رسید

نظرات خوانندگان