پایگاه خبری صدای مردم دیر

پایگاه خبری صدای مردم دیر

ضرورت تبدیل بندر سیراف به پایلوت گردشگری

  • ۲۰۴
ضرورت تبدیل بندر سیراف به پایلوت گردشگری

امام جمعه سیراف : انتخاب و معرفی بندر سیراف به عنوان موقعیت توسعه گردشگری و پایلوت کشوری جنوب استان بوشهر در مطالعه و تحقیق و عملیات فرهنگی و سیاحت نمونه کشوری بخصوص مد نظر است.

نظرات خوانندگان