پایگاه خبری صدای مردم دیر

پایگاه خبری صدای مردم دیر

کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر نوشته شود

  • ۱۵۲
کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر نوشته شود
به گزارش جنوب استان باربرز، فرماندار شهرستان دیر گفت: کتاب تاریخچه آموزش و پرورش شهرستان دیر توسط پژوهشگران نوشته شود.

نظرات خوانندگان