پایگاه خبری صدای مردم دیر

پایگاه خبری صدای مردم دیر

مدیرعامل پتروشیمی مروارید صدای العطش مردم شهر شیرینو شنید

  • ۴۴
مدیرعامل پتروشیمی مروارید صدای العطش مردم شهر شیرینو شنید
رئیس شورای شهر شیرینو گفت: مهندس فخرایی مدیرعامل محترم پتروشیمی مروارید صدای العطش مردم شهر شیرینو شنید و با همت این مدیر بیش از 800 میلیون به این شهر کمک شد.

نظرات خوانندگان